Blog

Információ a kezelőszemélyzet nélkül működtetett szolárium üzletekkel kapcsolatban

2013-12-10

Az alábbi levelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság, Piacfelügyeleti Osztály illetékesétől kaptuk, melyben információt adnak, a kezelő személyzet nélkül üzemeltetett szoláriumokról:

Tisztelt Igazgató Asszony!

Kérdésükre, miszerint hogyan jár el a piacfelügyeleti hatóság kezelőszemélyzet nélküli szolárium üzlet ellenőrzésekor, a válaszunkat az alábbiakban adjuk meg.

A szolárium berendezések mint villamossági termékek a 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó termékek. Az R. 3. § (1) bekezdése értelmében, villamossági termék az Európai Unióban kizárólag akkor hozható forgalomba, ha azt a gyártó úgy alakította ki és állította elő, hogy szabályos üzembe helyezés és karbantartás, valamint rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti az emberek biztonságát. A villamos berendezéseknek meg kell felelniük az R. 1. számú melléklete szerinti alapvető biztonsági követelményeknek. Az R. 4. § (1) bekezdése értelmében a harmonizált (vagy a honosított harmonizált) szabványok követelményeit kielégítő villamossági terméket esetében vélelmezni kell az R. követelményeinek való megfelelőséget.

Az R. tekintetében a szolárium berendezésekre vonatkozó harmonizált szabványok az EN 60335-1 (Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények) és az EN 60335-2-27 (Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-27. rész: A bőr ultraibolya és infravörös besugárzására használt készülékek követelményei). Honosított harmonizált szabványként e szabványok jelzetei MSZ EN kezdetűek.

Az EN 60335-2-27 szabvány (a továbbiakban: SZ2.) 6.101. pontja szerint a szolárium berendezéseket UV 1, UV 2, UV 3 és UV 4 típusok egyikébe kell sorolni. Az egyes UV típusok leírását az SZ2.

BB melléklete tartalmazza. Az SZ2. 6.601. pontja és a BB.2. pontja az UV 3 típusú berendezésekre engedi meg a képzetlen személyek általi használatot.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt (a továbbiakban: MKEH) Piacfelügyeleti és Műszaki Biztonsági Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) a szolárium berendezések ellenőrzését a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése, valamint (3) bekezdés d) pontja szerinti kijelölés alapján végzi. Amennyiben a Hatóság az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy az adott szolárium berendezés teljesíti a vonatkozó harmonizált szabványok előírásait, akkor a Hatóság vélelmezi, hogy a berendezés megfelel az R. követelményeinek.

A fentiek alapján amennyiben a szolárium berendezés megfelelően kiképzett személyzet felügyelete nélkül üzemel, csak abban az esetben felel meg az SZ2., illetve az R. követelményeinek, ha

UV 3 típusú.

Kérem válaszunk szíves tudomásul vételét. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) joggyakorlata szerint a minisztériumoknak és egyéb, alsóbb fokú kormányzati szerveknek a jogszabályokban foglaltakról kiadott tájékoztatása – így a jelen tájékoztatás is – jogi kötőerővel nem bír, arra tehát egyedi bírósági vagy hatósági eljárásokban hivatkozni ilyenként semmilyen formában nem lehet.

Tisztelettel:

Dr. Cseh Gábor

igazgató

megbízásából:

Szilágyi Sándor

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság

Piacfelügyeleti Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

tel: 4585-534

fax: 4585-864

e-mail: piacfelugyelet@mkeh.gov.hu

honlap: www.mkeh.gov.hu


Valós emberek, valós vélemények